ช่องทางการจัดส่งสินค้า มี 2 ทาง ได้แก่

  • ในประเทศ ทางเราจะจัดส่งสินค้าโดยบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ และสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดนั้น สินค้าจะถึงท่านภายใน 1-2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน กรุณาติดต่อที่ Kerry Express ตามเบอร์โทรศัพท์ของKerry ที่เราแจ้งท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ท่านระบุไว้ หรือตรวจสอบสถานะของสินค้า(tracking number) กับเว็บไซด์ https://th.kerryexpress.com/th/track/index.php
  • ในต่างประเทศ ทางเราจะส่งโดย บริษัท DHL จำกัด


เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน7-14 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
  • สินค้าที่ถูกส่งผ่านบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทยจำกัด (มหาชนและบริษัทฯดังกล่าวจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งต่อตัวสินค้าและค่าจัดส่ง ในกรณีสินค้าชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดส่ง
  • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง